26% wzrost przychodów STS rok do roku

sts-holding

Za drugi kwartał 2023 roku, działalność STS w Polsce odnotowała znaczący wzrost przychodów, sięgając 26% w porównaniu do poprzedniego roku. 

Ten raport jest pierwszym od czasu ogłoszenia transakcji przejęcia przez Entain o wartości 750 milionów funtów, która pozwoliła rodzinie Juroszek otrzymać udziały w spółce inwestycyjnej joint venture. Jednak ch udziały mogą spaść do 5%, jeśli STS nie osiągnie zadeklarowanych celów finansowych. Prezes Mateusz Juroszek ma pozostać związany z przejęciem.

STS odnotowuje stały wzrost

Przychody w drugim kwartale 2023 roku wzrosły z 135 mln zł do 170 mln zł, co stanowi wzrost o 14% w porównaniu z wynikiem z roku poprzedniego. 

Uwzględniając jurysdykcje krajów gdzie przychód był mniejszy niż zakładano: Wielkiej Brytanii i Estonii, firma wykazała ogółem wzrost rentowności o 3%, osiągając 1,10 mld zł. Prezes STS, Mateusz Juroszek, podkreślił, że firma skutecznie wykorzystuje swą pozycję rynkową, spodziewając się dalszego wzrostu aktywności graczy w kolejnym kwartale.

Tendencja spadkowa wskaźników niefinansowych firmy

Biznes poinformował, że liczba nowych rejestracji w polskiej działalności zmniejszyła się z 63 000 w poprzednim roku do 52 000. 

Również liczba aktywnych użytkowników w Polsce znacząco spadła w porównaniu do poprzedniego roku. Dodatkowo, w raporcie podkreślono, że STS planuje wzmocnić inwestycje w Polsce, kosztem rynków Wielkiej Brytanii i Estonii, z których planuje się wycofać.

Juroszek głównym akcjonariuszem GiG

Mateusz Juroszek wyraził ostatnio opinię zgodną z prognozami analityków, że inwestycja w „niedoceniany” biznes wygenerowała wzrost EBITDA o 70% rok do roku. Z ostatnich informacji wynika, że, rodzina Juroszek jest obecnie głównym akcjonariuszem GiG z 11,08% udziałów.