Ukraina: kontrole w branży hazardowej przed wprowadzeniem nowej ustawy hazardowej

Operatorzy gier i zakładów w Ukrainie będą poddawani szczegółowym kontrolom. Ma to związek z wprowadzeniem nowych przepisów prawnych w tym kraju. Wyznaczono ścisłe procedury dla firm wrażliwych na związek z przeciwdziałaniem finansowania terroryzmu i prania brudnych pieniędzy (AML/CTF).

W Ukrainie istnieją 4 główne przyczyny przeprowadzenia kontroli u operatora gier hazardowych:

  1. Sprawdzenie charakteru operacji operatora gier hazardowych;
  2. Identyfikacja ryzyka finansowego;
  3. Ocena sposobów zarządzania ryzykiem firmy;
  4. Zgodność działalności z ustawodawstwem ukraińskim.

Po wprowadzeniu nowego prawa, operatorzy gier hazardowych mogą być poddani selektywnym inspekcjom swoich oddziałówi w związku z określonymi okolicznościami.

Kontrole zaplanowane

Operatorzy gier hazardowych w Ukrainie będą poddawani kontrolom, których częstotliwość zależeć będzie od ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (AML/CTF).

Krajowy regulator gier hazardowych KRAIL będzie odpowiedzialny za zatwierdzanie zaplanowanego harmonogramu kontroli. Musi on zostać opublikowany nie później niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kwartału, w którym mają się odbyć kontrole.

Kontrole niezapowiedziane

KRAIL ma uprawnienia do przeprowadzania niezaplanowanych kontroli biur i urządzeń operatorów gier hazardowych. Dzieje się tak, w przypadku wykrycia naruszeń przepisów lub na podstawie orzeczenia sądu.

Dodatkowo, regulator może zdecydować się na niezapowiedzianą kontrolę, jeśli:

  • odkryje nowe dokumenty, które nie były znane podczas planowanej inspekcji,
  • nie zostaną przedstawione wymagane dokumenty lub pisemne wyjaśnienia w odpowiednim terminie przez operatora,
  • podejrzenie sfałszowania dokumentów przez firmę hazardową.

Operatorzy pod lupą

Operatorzy gier hazardowych w Ukrainie zostali poddani wzmożonej kontroli ze strony rządu zaraz inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. kraj podjął surowe działania wobec tych operatorów, którzy oferowali usługi w Rosji lub na okupowanym przez Rosję terytorium Ukrainy.

W 2022 roku działania rosyjskiego operatora 1xbet wywołały wzburzenie. Krytykowano wtedy KRAIL za powolne działania wobec kasyna. W odpowiedzi na petycję z ponad 26 000 podpisami żądającą jego zakazu prowadzenia przez niego działalności, sam prezydent Wołodomyr Zełenski interweniował w połowie 2022 roku, by wesprzeć tę inicjatywę..

Ukraiński rząd ukarał łącznie 287 firm, w tym wielu operatorów hazardowych.